AANVRAAGFORMULIER ASSISTENTIE/ SPECIAL ASSISTANCE REQUEST FORM/ ANFRAGEFORMULAR FLUGHAFEN UNTERSTÜTZUNG/ FORMULAIRE DEMANDE D'ASSISTANCE À L'AÉROPORTNL

KIES UW TAAL

Heeft u een rolstoel nodig en vertrekt uw vlucht over 5 dagen of meer? Dan kunt u verder met het invullen van dit formulier.

Ga verder

Indien u een ander assistentie verzoek heeft of als uw vlucht binnen 5 dagen vertrekt, dan kunt u de aanvraag alleen maar rechtstreek bij de airline zelf in dienen.

Naar de airlines Let op! Bij een aanvraag binnen 48 uur voor vertrek dient u er nadrukkelijk rekening mee te houden dat de betreffende luchtvaartmaatschappij kan besluiten uw aanvraag niet in behandeling te nemen. Wij verwijzen u hiervoor graag naar de spelregels van deze luchtvaartmaatschappij.

FR

CHOISISSEZ UNE LANGUE

Avez-vous besoin d'une chaise roulante? Est ce que votre vol de départ sur 5 jours ou plus? Vous pouvez procéder au remplissage de notre formulaire.

Allez

En cas si vous avez une demande spéciale ou bien votre vol de départ est dans 5 jours, vous pouvez soumettre cette demande à la compagnie aérienne.

les compagnies aériennes Attention! Si vous envoyez la demande dans les 48 heures du vol de départ, la compagnie aérienne pourra décider de ne plus prendre en considération votre demande. Veuillez vous référer aux règles et règlements de la compagnie aérienne.

DE

WAHLEN SIE EINE SPRACHE

Benötigen Sie einen Rollstuhl und Ihren Flug verlässt auf 5 Tagen oder mehr? Dann können Sie fortfahren, dieses Formular auszufüllen.

Weiter

Wenn Sie eine andere Supportanfrage haben oder Ihre Fluge innerhalb von 5 Tagen abfährt, können Sie nur einem Anfrage an die Fluggesellschaft tun

Nach dem airlines Achtung! Wenn Sie innerhalb von 48 Stunden vor der Abflug beantragen müssen, beachten Sie dass die Fluggesellschaft entscheiden kann Irhe anwendung nicht unter Berücksichtigung zu nehmen. Bitte beachten Sie die Regeln und Vorschriften der Fluggesellschaft.

EN

SELECT YOUR LANGUAGE

Do you need a wheelchair and is your flight leaving in 5 days or more? Then you can proceed to fill out this form.

Continue

If you have another special request or your flight departs within 5 days, you can only submit this request to the airline.

Go to airlines Pay attention! If you apply within 48 hours of departure you must note that the airline may decide not to take your application under consideration. Please refer to the rules and regulations of the airline.